ลวดฮีตเตอร์ ขนาด 1.6, 2.0 มม.

ลวดฮีตเตอร์ รุ่น HW-H-2x200-CN

ลวดเครื่องซีล, ลวดความร้อนที่ใช้กับเครื่องซีลปากถุง รุ่น PCS-200 *ใช้กับเครื่องที่มีรอยซีลยาว 200 มม. กว้าง 2.0 มม. และ 1.6 มม.

รุ่น ลักษณะพิเศษ หางปลาหนา
HW-H-2x200-CN ย้ำ หางปลากลม M4 Standard
ลวดฮีตเตอร์ ลวดเครื่องซีล
รูปลวดฮีตเตอร์ รุ่น HW-H-2x200-CN

รายละเอียด ลวดฮีตเตอร์

  • ลวดเครื่องซีล คุณภาพสูง ราคาโรงงาน
  • ใช้กับเครื่องซีลมือกด (นำเข้าจากจีน)
  • มาพร้อมหางปลาหัวท้าย ระยะรูหางปลา 234 มม.
  • ใช้กับเครื่องที่มีรอยซีลยาว 200 มม. กว้าง 2.0 มม. และ 1.6 มม.

สามารถสั่งซื้อแบบเป็นเส้นสำเร็จ หรือสั่งตัดเป็นเมตรก็ได้

ขนาด ลวดฮีตเตอร์
ขนาดลวด รุ่น HW-H-2x200-CN

 

ลวดฮีตเตอร์ รุ่น HW-H-2x200-KR

ลวดเครื่องซีล, ลวดความร้อนที่ใช้กับเครื่องซีลปากถุง รุ่น PHT, HP *ใช้กับเครื่องที่มีรอยซีลยาว 200 มม. กว้าง 2.0 มม. และ 1.6 มม.

รุ่น ลักษณะพิเศษ หางปลาหนา
HW-H-2x200-KR ย้ำ หางปลากลม M4 Standard
PHT 2002
รูปลวดฮีตเตอร์ รุ่น HW-H-2x200-KR

รายละเอียด ลวดฮีตเตอร์

  • ลวดเครื่องซีล คุณภาพสูง ราคาโรงงาน
  • ใช้กับเครื่องซีลมือกด (นำเข้าจากเกาหลี)
  • มาพร้อมหางปลาหัวท้าย ระยะรูหางปลา 230 มม.
  • ใช้กับเครื่องที่มีรอยซีลยาว 200 มม. กว้าง 2.0 มม. และ 1.6 มม.

สามารถสั่งซื้อแบบเป็นเส้นสำเร็จ หรือสั่งตัดเป็นเมตรก็ได้

ขนาด ลวดฮีตเตอร์
ขนาดลวด รุ่น HW-H-2x200-KR

เหมาะสำหรับ เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกด รุ่น PHT, HP

เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกด รุ่น PHT  เครื่องซีลปิดปากถุง แบบใช้มือกด รุ่น HP