อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์


อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ แบบ 1 เฟส 1 PHASE THYRISTOR POWER REGULATOR ยี่ห้อ HANYOUNG

อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ แบบ 1 เฟส 1 Phase Thyristor Power Regulator เป็นอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์แบบ 1 เฟส รับอินพุต ได้หลากหลาย


อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ แบบ 3 เฟส 3 PHASE THYRISTOR POWER REGULATOR ยี่ห้อ HANYOUNG

อุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์ แบบ 3 เฟส 3 Phase Thyristor Power Regulator เป็นอุปกรณ์ควบคุมฮีตเตอร์แบบ 3 เฟส มีระบบป้องกันกระแสเกิน,ลัดวงจร,ระบบฟิวส์ใช้ควบคุมการโหลดรีซีสทีฟ,โหลดอินดักทีฟได้